Attesten en formulierenVoor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom moet u hiervoor  EEN AFSPRAAK maken. Attesten die de dokter moet invullen worden niet in de brievenbus gestopt!

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, ├ęcht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.