Attesten en formulieren

uitzondering: om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunt u tijdelijk telefonisch de dokter consulteren.  Hiervoor belt u ENKEL tussen 12 en 13 u.. Het briefje wordt u met de post toegestuurd


Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom moet u hiervoor  EEN AFSPRAAK maken. Attesten en voorschriften worden niet klaargelegd en worden niet in de brievenbus gestopt.Via e-mail worden geen medische vragen beantwoord. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen.

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.